องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
   
 
 

 


  การรับฟังความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจ...
   
  โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพผู้ส...
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ เข้าใจสภาพปัญหาต่าง ๆ...
  โครงการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม งานนิติการ สำนกปลัด องค์การบร...
  โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พ...
    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร่วมกับ โร...
 


 
การบำบัดยาเสพติด
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561