องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหาร


นายแสวง  ม่วงสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
062-856-6695
     
 นายกิตติ  มโนสิทธิ์   นายรัฐศาสตร์  วงษ์นิกร
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-5439191   089-545-2614

นางสาววีรยา  ฤทธิ์เดช
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
080-611-1019