องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 มิ.ย. 2567 ]7
2 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 มิ.ย. 2567 ]6
3 ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system) จำนวน 16 ตัว พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง บ้านท่างามหมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม [ 24 พ.ค. 2567 ]17
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากกรณีประสบสาธารณภัย (วาตภัย) [ 23 พ.ค. 2567 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ค. 2567 ]54
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ค. 2567 ]20
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]9
8 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2567 ]11
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]43
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]33
11 รับสมัครเรียนโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ [ 25 มี.ค. 2567 ]12
12 ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ [ 25 มี.ค. 2567 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มี.ค. 2567 ]51
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]40
15 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]15
16 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]18
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 4 มี.ค. 2567 ]43
18 O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]23
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]14
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 5 ก.พ. 2567 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22