องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]160
2 แผนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]139
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]262
4 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]221
5 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]229
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2562 ]246
7 คำสั่งการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]444
8 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]313
9 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]295
10 การบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]279
11 แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]274
12 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]306