องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ2566-2570) [ 3 เม.ย. 2566 ]42
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]27
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 3 ม.ค. 2565 ]109
4 แผนปฏิบติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี [ 8 มี.ค. 2564 ]181
5 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]177
6 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ [ 1 มิ.ย. 2563 ]224