องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]17
2 เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) [ 28 เม.ย. 2565 ]97
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 28 เม.ย. 2565 ]88
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 7 พ.ค. 2564 ]93
5 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 7 พ.ค. 2564 ]82
6 ประกาศการจัดตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 7 พ.ค. 2564 ]83
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 7 พ.ค. 2564 ]85
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]206
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 29 ต.ค. 2563 ]196
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]205
11 เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]200
12 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 1 ก.ย. 2563 ]204
13 แผนอัตรากำลัง๓ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 12 ธ.ค. 2561 ]291