องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]0
2 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]0
3 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]0
4 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]2
5 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]0
6 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]18
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]22
8 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]22
9 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]22
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]17
11 ประกาศเรียกประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]54