องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ประกาศสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]14
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]14
3 ประกาศเรียกประชุมสภา นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]16
4 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]15
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]15
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]16
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]16
8 ประกาศเรียกประชุมสภา นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]15
9 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]16
10 ประกาศเรียกประชุมสภา นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]16
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]16
12 ประกาศเรียกประชุมสภา นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]15
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]13
14 ประกาศเรียกประชุมสภา นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]18
15 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]14
16 ประกาศเรียกประชุมสภา นัดประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]17
17 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]15
18 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]17
19 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]14
20 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]16
 
หน้า 1|2