องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ค. 2562 ]115
2 ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 พ.ค. 2562 ]119
3 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 1 พ.ค. 2562 ]117
4 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]117