องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 29 ก.พ. 2567 ]0
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 29 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.พ. 2567 ]0
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]91
5 ประมวลจริยธรรม [ 1 พ.ย. 2562 ]177