องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 25 ธ.ค. 2562 ]178
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ค. 2562 ]186
3 รายงานผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 ธ.ค. 2561 ]244
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 12 ก.ย. 2561 ]231
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.ค. 2561 ]242
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 8 พ.ค. 2560 ]178