องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]11
2 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]11
3 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]12
4 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]13
5 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]12
6 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]12
7 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]13
8 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]14
9 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]88
10 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]86
11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]87
12 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]93
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]91
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]152
15 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]192
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]207
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ปี 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]152
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]205
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]143
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]190
 
หน้า 1|2