องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 ก.พ. 2567 ]2
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ธ.ค. 2566 ]6
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ธ.ค. 2566 ]6
4 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 18 ธ.ค. 2566 ]2
5 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง [ 21 พ.ย. 2566 ]21
6 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]11
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]8
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 ราย 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2566 ]91
9 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 ก.พ. 2566 ]27
10 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]44
11 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]43
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ค. 2565 ]80
13 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]70
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง [ 6 ก.ค. 2565 ]75
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 23 มิ.ย. 2565 ]70
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]75
17 ประกาศให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]71
18 ประกาศประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 20 พ.ค. 2565 ]79
19 คำสั่ง อบต.ท่างาม เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 พ.ค. 2565 ]75
20 คำสั่ง อบต.ท่างาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 20 พ.ค. 2565 ]81
 
หน้า 1|2|3|4