องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 


  การรับฟังความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจ...
   
  โครงการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย "คลิ...
   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งานนิติการ สำนกปลัด...

  ประกาศตามหาเจ้าของสุนัข
   
  เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากบริษัท พีแอลเอ...

 


 
การบำบัดยาเสพติด
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561