องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...
   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2017 (COVID-19) และการจั...

  ประชาสัมพันธ์เชิญลงทะเบียนสุนัขและแมว
   

ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัขและแมว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้าและจัดหาวัคซีนป้องกัน  ข...

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 

 


 
Ep4 การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกตั้ง
Ep3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
 
 

 


 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561