องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 
 

 

 


  ทำบุญประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่างามและร่วมรดน้...
   

ท่านรัตนโชติ จำรูญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
และท่านผู้ใหญ่คำเอี้ย ม่วงสังข์<...

  โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบล ท่างาม 2เมษายน 62
   

"การสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก"
ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่ว...

  โครงการมอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่เป็น...
   

ท่านผบ.ชัยวัฒ บุญธรรมเจริญ
ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๑๒
มอบเตียงผู้ป่วยและสิ่งของให้...

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างามรับตรวจสุขภาพฟรีใ...
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างามรับตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไปเ...

 


 
Ep4 การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกตั้ง
Ep3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
 
 

 


 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561