องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 

 


  ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบ...
   

#ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประช...

  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างามการท...
    โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างามการทำขนมไทยประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 25...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำก...
    ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมือปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร...
  กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด วัดหาดสะแก
    กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท่านนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟั...
 


 
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561