องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการมอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่เป็น...
   

ท่านผบ.ชัยวัฒ บุญธรรมเจริญ
ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๑๒
มอบเตียงผู้ป่วยและสิ่งของให้...

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างามรับตรวจสุขภาพฟรีใ...
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างามรับตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไปเ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับรายงานตัวผู้สูงอายุ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับรายงานตัวผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256...

  ร่วมถวายผ้าป่า ณ วัดหาดสะแก ตำบลท่างาม
   

ร่วมถวายผ้าป่า ณ วัดหาดสะแก ตำบลท่างาม
ขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมทำบุญ
ขออนุโ...

 


 
Ep4 การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกตั้ง
Ep3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
 
 

 


 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561