องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างามการท...
    โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างามการทำขนมไทยประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 25...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำก...
    ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมือปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร...
  กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด วัดหาดสะแก
    กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท่านนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟั...
  โครงการอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด
    โครงการอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามร่วมกับโรงเรียนวัดหาดสะแกและโร...
 


 
Ep4 การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกตั้ง
Ep3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
 
 

 


 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561