องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการ U2T จากมหาวิทยาลัยบูรพา มอบหน้ากากอนามัยแ...
   

โครงการ U2T จากมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอกอฮอล์ แก่กำนันผู้ใหญ่บ้า...

  ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้าก...
   
  กิจกรรมดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  นำโดยจ่าเอก...

  ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค...
   

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนป...

 


 
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561