องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562
   

ท่านจ่าเอกรัตนโชติ  จำรูญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   นำคณะข้าราชการ  ...

  ท่านปลัดจ.อ.รัตนโชติ จำรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...
    ท่านรัตนโชติ จำรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร่วมประชุมสัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประ...
  กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25...
    ท่านจ่าเอกรัตนโชติ จำรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม นำทีมจัดกิจกรรม big cleaning day หมู่ 5 ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณรงค์งดเผาฟางเเละตอซังพืชรู้ถึงปัญหาเเละประโยชน์ของการไถกลบตอซังเป็น...

 


 
Ep4 การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกตั้ง
Ep3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
 
 

 


 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561