องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการรณรงค์สร้างความรู้ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ...
   

โครงการรณรงค์สร้างความรู้ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค...

  กิจกรรม Big Cleaning ป้องกันโควิท19 ในสถานศึกษา
   

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหาดสะแก ทหารจิตอาสาพระราช...

  ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบ...
   

#ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประช...

  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างามการท...
    โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างามการทำขนมไทยประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 25...
 


 
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561