องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 


   31 พค วันงดสูบบุหรี่โลก
   

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 World No Tobacco Day

คำขวัญว...

  การประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล
   

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

พนักงานส่วนตำบลไ...

  นโยบาย No gift policy
   
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...
   
 


 
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561