องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 19 พ.ย. 2561 ]128
2 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกัยการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ [ 19 พ.ย. 2561 ]126
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 พ.ย. 2561 ]124
4 มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 พ.ย. 2561 ]116
5 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 30 ต.ค. 2561 ]126
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 ต.ค. 2561 ]123
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 ต.ค. 2561 ]122