องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]106
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]119
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]139
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]82
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่ไปปรับแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]40
6 ขอเชิญบริจาคหนังสือ โครงการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 3 ธ.ค. 2561 ]4
7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 1 พ.ย. 2561 ]45
8 เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 29 ต.ค. 2561 ]51
9 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]46
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลท่างามสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]46
11 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 21 ก.ค. 2561 ]12
12 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 21 ก.ค. 2561 ]8
13 ฐานข้อมูลทางศาสนา อบต.ท่างาม [ 3 ก.ค. 2561 ]6
14 แนะนำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 3 ก.ค. 2561 ]8
15 ประชาสัมพันธ์โรคเบาหวาน [ 3 ก.ค. 2561 ]4
16 ประชาสัมพันธ์โรคความดัน [ 3 ก.ค. 2561 ]5
17 ประชาสัมพันธ์โรคฉี่หนู [ 17 เม.ย. 2561 ]5
18 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าไปรับแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2558 ]44
19 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2557 ]47
20 แนะนำการชำระภาษี ประจำปี 2558 โรงเรือนและที่ดิน [ 30 ม.ค. 2557 ]48
 
หน้า 1|2