องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลคะแนนการประเมิน ครั้งที่ 2 ปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 4 ต.ค. 2562 ]12
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ย. 2562 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2562 ]33
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]20
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]35
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]17
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่้น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 9 ส.ค. 2562 ]27
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]22
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]146
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]165
12 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]129
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่ไปปรับแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]61
14 ขอเชิญบริจาคหนังสือ โครงการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 3 ธ.ค. 2561 ]23
15 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]68
16 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลท่างามสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]67
17 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 21 ก.ค. 2561 ]28
18 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 21 ก.ค. 2561 ]29
19 ฐานข้อมูลทางศาสนา อบต.ท่างาม [ 3 ก.ค. 2561 ]25
20 แนะนำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 3 ก.ค. 2561 ]27
 
หน้า 1|2