องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphatic Concretre หมู่ี่7 [ 24 ก.พ. 2563 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 [ 6 ก.พ. 2563 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 ก.พ. 2563 ]10
4 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง เอาไหม โครงการนี้? [ 29 ม.ค. 2563 ]12
5 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย [ 29 ม.ค. 2563 ]9
6 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ขอข้อมูลเพราะตกใจ [ 29 ม.ค. 2563 ]9
7 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง สร้างขึ้นมาได้อย่างไร [ 29 ม.ค. 2563 ]9
8 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด [ 29 ม.ค. 2563 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 29 ม.ค. 2563 ]9
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 29 ม.ค. 2563 ]8
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจำนวน 4 ฉบับ [ 6 ม.ค. 2563 ]8
12 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจำนวน 4 ฉบับ [ 6 ม.ค. 2563 ]8
13 เชิญเข้าร่วมกลุ่ม สื่อสาร อบต.เพื่อแจ้งข้อมูล ติดต่อสอบถาม เรื่องไปต่าง ๆ ขอแบบฟอร์มต่างๆ ร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ แจ้งเหตุอัคคีภัยฯลฯในกลุ่มเลยนะครับ [ 6 ม.ค. 2563 ]8
14 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 3 ม.ค. 2563 ]9
15 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 2 ม.ค. 2563 ]9
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 13 ธ.ค. 2562 ]17
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง สัดส่วนการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ๑ - หมู่ ๑๒ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เเก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 13 ธ.ค. 2562 ]11
19 กำหนดการประชุมเวทีประชาคมระดับชุมชน (หมู่บ้าน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]10
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน (หมู่ที่1-5) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]7
 
หน้า 1|2|3