องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]78
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]98
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]124
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]46
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่ไปปรับแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]26
6 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 1 พ.ย. 2561 ]32
7 เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 29 ต.ค. 2561 ]32
8 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]32
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลท่างามสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]33
10 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าไปรับแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2558 ]31
11 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2557 ]33
12 แนะนำการชำระภาษี ประจำปี 2558 โรงเรือนและที่ดิน [ 30 ม.ค. 2557 ]33
13 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ เจ้าพนักงานประเมิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 4 พ.ย. 2556 ]40