องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) [ 28 เม.ย. 2565 ]70
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 28 เม.ย. 2565 ]67
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 7 พ.ค. 2564 ]74
4 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 7 พ.ค. 2564 ]65
5 ประกาศการจัดตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 7 พ.ค. 2564 ]65
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 7 พ.ค. 2564 ]69
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]183
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 29 ต.ค. 2563 ]177
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]188
10 เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]177
11 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 1 ก.ย. 2563 ]187
12 แผนอัตรากำลัง๓ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 12 ธ.ค. 2561 ]261