องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง๓ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง๓ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง