องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหาร


นายแสวง  ม่วงสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
062-856-6995
     
 นายกิตติ  มโนสิทธิ์   นายรัฐศาสตร์  วงษ์นิกร
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-5439191   089-545-2614
     
  นายวสันต์  ขาวสอาด
 
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  065-168-7878