องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สภา อบต.

 
 
  นายวิชิต  มุกดาหาร
 
  ประธานสภา อบต.
 
 
 นายชุมพล  สงวนศรี
นางประนอม  สุขเจริญ
นายอมร  ต่อแต้ม
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 1
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 1  สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 2
   
นางประนอม  สุขเจริญ
นายสุรัตน์  จำรูญ
 นายสุรัตน์  จำรูญ
  สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 2
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3
  สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3
   
 นางวิชาญ  นาลจันทร์
นายกฤษณะ  รอดศิริ
นายสมาน  คำรอด
  สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 4
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 5
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 5


 นายบุญนำ  พูลประสาท
นายรัฐศาสตร์  วงษ์นิกร
นายสมศํกดิ์  อิ่มอวบ
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 6
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 6
  สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 7

 
 นายปราชย์  อิ่มอวบ
ด.ต.อัศวิน  เย็นจิตต์
 
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 8
 สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 8