องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]84
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 14 ก.พ. 2565 ]86
3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]66
4 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 2 ส.ค. 2564 ]135
5 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 2 ส.ค. 2564 ]139
6 การแต่งตั้งผู้ประสานงานการดำเนินการประเมิน ITA [ 1 เม.ย. 2564 ]159
7 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ [ 25 มิ.ย. 2562 ]269
8 เจตนารมป้องกันการทุจริต [ 12 ธ.ค. 2561 ]258