องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 ธ.ค. 2561 ]55
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 12 ก.ย. 2561 ]44
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.ค. 2561 ]46