องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 19 เม.ย. 2564 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]15
3 การสอบถามความต้องการการเข้าอบรม [ 22 มี.ค. 2564 ]20
4 คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข [ 18 ก.พ. 2564 ]4
5 แนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]21
6 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]19
7 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]21
8 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 4 ม.ค. 2564 ]21
9 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู [ 4 ม.ค. 2564 ]22
10 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 4 ม.ค. 2564 ]20
11 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]20
12 ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]21
13 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]626
14 คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองช่าง [ 27 ต.ค. 2563 ]2
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 26 ต.ค. 2563 ]40
16 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2563 ]45
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 19 ต.ค. 2563 ]43
18 ประกาศแจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) [ 7 ต.ค. 2563 ]43
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]30
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]28
 
หน้า 1|2