องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 26 ต.ค. 2563 ]13
2 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2563 ]15
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 19 ต.ค. 2563 ]15
4 ประกาศแจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) [ 7 ต.ค. 2563 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]1
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา [ 1 ก.ย. 2563 ]22
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 1 ม.ค. 2563 ]24
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2561 ]83
14 โครงสร้างองค์กร [ 10 ก.ค. 2561 ]88
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ม.ค. 2561 ]83
16 แบบรายงานข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรม [ 16 ม.ค. 2561 ]82
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ม.ค. 2561 ]90