องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]3
2 การจัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนของ อปท (ไตรมาสที่ 2) [ 11 เม.ย. 2566 ]4
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]5
4 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]3
5 ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]5
6 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]9
7 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]6
8 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]5
9 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]6
10 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]5
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]6
12 ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]8
13 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]4
14 งบแสดงฐานะการเงิน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]8
15 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]5
16 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]11
17 รายงานงบฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ 30 กันยายน 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]19
18 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]13
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]17
20 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]15
 
หน้า 1|2|3|4