องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]12
2 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]12
3 รายงานฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]12
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]13
5 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]12
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน ปีพ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]20
7 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]12
8 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]20
9 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]12
10 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]19
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 [ 14 ม.ค. 2564 ]12
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]18
13 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]12
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]23
15 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]12
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2563 -พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]20
17 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]13
18 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]62
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]60
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 1 ม.ค. 2563 ]63
 
หน้า 1|2