องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]107
2 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]51
3 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]48
4 การบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]46
5 แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]49
6 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]56