องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2562 ]11
2 คำสั่งการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]118
3 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]69
4 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]61
5 การบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]58
6 แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]61
7 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]73