องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]48
2 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]50
3 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]34
4 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคนถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]32
5 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]30
6 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]27
7 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]28
8 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]29
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]31