องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

109 หมู่ที่4 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ 037-216120 / โทรสาร  037-216120 ต่อ 18

 EMAIL : admin@thangam.go.th
       
Website :www.thangam.go.th