องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (สายชวดม้าแก้ว) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]23
22 ประกาศ งดหรือเลื่อนการจัดงานและกิจกรรม [ 9 มี.ค. 2563 ]24
23 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี [ 6 มี.ค. 2563 ]25
24 การกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 มี.ค. 2563 ]22
25 กำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 มี.ค. 2563 ]18
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphatic Concretre หมู่ี่7 [ 24 ก.พ. 2563 ]29
27 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 ก.พ. 2563 ]21
28 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]28
29 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]22
30 ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 13 ก.พ. 2563 ]20
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 [ 6 ก.พ. 2563 ]27
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 ก.พ. 2563 ]33
33 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง เอาไหม โครงการนี้? [ 29 ม.ค. 2563 ]36
34 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย [ 29 ม.ค. 2563 ]31
35 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ขอข้อมูลเพราะตกใจ [ 29 ม.ค. 2563 ]30
36 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง สร้างขึ้นมาได้อย่างไร [ 29 ม.ค. 2563 ]31
37 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด [ 29 ม.ค. 2563 ]31
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 29 ม.ค. 2563 ]29
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 29 ม.ค. 2563 ]27
40 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจำนวน 4 ฉบับ [ 6 ม.ค. 2563 ]33
 
|1หน้า 2|3|4|5