องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง