องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง