องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องมาตรการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องมาตรการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ