องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญลงทะเบียนสุนัขและแมว


ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัขและแมว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้าและจัดหาวัคซีนป้องกัน  ขอเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ติดต่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้ที่ แกนนำสุขภาพุมชน/อสม./ประธานชุมชน/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2020-09-15
2020-09-09
2020-09-02
2020-08-21
2020-08-12
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-03
2020-06-01