องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญลงทะเบียนสุนัขและแมว


ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัขและแมว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้าและจัดหาวัคซีนป้องกัน  ขอเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ติดต่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้ที่ แกนนำสุขภาพุมชน/อสม./ประธานชุมชน/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2020-03-13
2020-03-12
2020-02-05
2020-01-11
2020-01-06
2020-01-06
2020-01-06
2020-01-03
2020-01-02
2019-12-12