องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562


ท่านจ่าเอกรัตนโชติ  จำรูญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   นำคณะข้าราชการ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม 

เข้าร่วมพิธีวันท้องถินไทย ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดวันท้องถิ่นไทย 

และได้ให้โอวาสพร้อมกับอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

2019-03-18
2019-03-11
2019-02-22
2019-02-11
2019-02-08
2019-02-06
2019-02-01
2019-01-30
2019-01-29
2019-01-29