องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณรงค์งดเผาฟางเเละตอซังพืชรู้ถึงปัญหาเเละประโยชน์ของการไถกลบตอซังเป็นการช่วยลดการเกิดสภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซัง เเละปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน สาธิตรณรงค์การไถกลบตอซังและฟางข้าว เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินได้แทนการเผา และช่วยลดโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2019-03-18
2019-03-11
2019-02-22
2019-02-11
2019-02-08
2019-02-06
2019-02-01
2019-01-30
2019-01-29
2019-01-29