องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


การประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

พนักงานส่วนตำบลได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบหมายงานจากผู้บริหาร โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางในประมวลจริยธรรของพนักงานส่วนตำบล เพื่อนำข้อกำหนดในประมวลจริยธรรมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2023-05-31
2023-02-08
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-14
2022-12-14
2022-11-29
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-05