องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566


ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม  จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเลียบ มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินทุนสนับสนุนและ ของรางวัล ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

2023-05-31
2023-02-08
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-14
2022-12-14
2022-11-29
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-05