องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


โครงการ U2T จากมหาวิทยาลัยบูรพา มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอกอฮอล์ แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน


โครงการ U2T จากมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอกอฮอล์ แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ในเขตพื้นที่ตำบลท่างาม และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 

2021-08-05
2021-08-03
2021-05-28
2021-04-27
2021-03-31
2021-03-18
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-08
2021-01-29