องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


กิจกรรมดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  นำโดยจ่าเอกรัตนโชติ จำรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และคณะมอบสิ่งของใช้จำเป็น อาหารและน้ำ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ดูแล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

2021-08-05
2021-08-03
2021-05-28
2021-04-27
2021-03-31
2021-03-18
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-08
2021-01-29