องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ลูกจ้าง

2021-08-05
2021-08-03
2021-05-28
2021-04-27
2021-03-31
2021-03-18
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-08
2021-01-29