องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม


ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่พนักส่วนตำบลได้แก่นางสุลี ช่างเก็บ และบุุคลภายนอกได้แก่นายกิตติพันธ์ เหลาเพชร 

2021-08-05
2021-08-03
2021-05-28
2021-04-27
2021-03-31
2021-03-18
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-08
2021-01-29