องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564


ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ขอให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว )ในพื้นที่ มาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หรือที่ทำการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่วันนี้ - ถึง 15 เม.ย. 2564

2021-08-05
2021-08-03
2021-05-28
2021-04-27
2021-03-31
2021-03-18
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-08
2021-01-29