องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างามการทำขนมไทยประจำปี พ.ศ. 2563


โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างามการทำขนมไทยประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนในตำบลท่างามโดยการส่งเสริมการจัดทำขนมไทยให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนพื้นที่ตำบลท่างาม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามเห็นความสำคัญของการพัฒนากลุ่มอาชีพจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนให้กับกลุ่มประชาชนในตำบลท่างามเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในตำบลท่างาม
2020-11-23
2020-09-15
2020-09-09
2020-09-02
2020-08-21
2020-08-12
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-03